مطلب آموزشی 1:
چند رسانه ای (Multimedia) در وب

اطلاعاتی که از طریق وب در اختیار کاربران قرار میگیرند، میتوانند شامل متن ساده، صوت، تصویر و فیلم باشد.نمایش صوت، تصویر و فیلم از نظر روانشناسی تأثیرات بسیار عمیق تری روی کاربر دارند، به همین دلیل یکی از مهم ترین راه های جذب مخاطب، استفاده از این عناصر درون صفحات وب است. هر چند که استفاده از این عناصر به زیبایی و جذابیت صفحات وب می افزاید اما استفاده بی مورد، بیش ازحد و غیر اصولی از آنها می تواند منجر به ایجاد دردسر و حتی عدم محبوبیت وب سایت شود.به گروهی از عناصری از قبیل صوت، تصویر و فیلم چندرسانه ای ( Multimedia ) گفته می شود.

ادامۀ مطلب…

مطلب آموزشی 2:
زبان های نشانه گذاری (Markup)

همزمان با پیدایش وب، گروهی از زبان های نشانه گذاری نیز به منظور طراحی و تولید صفحات وب به وجود آمدند، به این دسته از زبان های طراحی وب زبان های نشانه گذاری (Markup Language) گفته می شود. به دلیل تفاوت های بنیادی زبان های نشانه گذاری با زبان های برنامه نویسی دیگر و اهداف مختلفی که هرکدام دنبال می کنند، امروزه به زبان هایی که ویژه طراحی وب هستند، اصطلاحاً فرا زبان (Metalanguage) گفته می شود. لازم به ذکر است که انواع زبان های طراحی وب نیز تفاوت هایی بایکدیگر دارند، به گروهی از این زبانها نیز زبان های اسکریپت نویسی گفته می شود.

ادامۀ مطلب…

مطلب آموزشی 3:
معماری اطلاعات در طراحی سایت

معماری اطلاعات در طراحی وب سایت ها ، معرفی تکنینک ها برای معماری اطلاعات:

معماری اطلاعات یکی از مهمترین  و االبته پایه ای ترین بخش های راه اندازی یک وب سایت است . با داشتن معماری اطلاعات خوب و دقیق برای صفحات مختلف وب سایت می توان به اهداف خود از طراحی سایت را تضمین کنید. گاهی اوقات از معمار یاطلاعات با عنوان مهندسی وب سایت نیز یاد میشود.

در این مقاله اصول سازمان دهی اطلاعات در وب سایت را بیان خواهیم کرد. وهمچنین مهمترین الگوهای معماری اطلاعات و تکنیک های طراحی و مثال های عملی در وب سایت ها را بازگو می کنیم.

الگوهای معماری اطلاعات در طراحی وب سایت ها :

الگوهای معماری اطلاعات متفاوتی برای سازمان دهی اطلاعات وب سایت ها وجود دارد. فهم این مدل های معماری اطلاعات  یا  IA MODEL ها به شما کمک خواهد کرد که ساختار ااطلاعاتی مناسبی را برای وب سایت خود انتخاب کنید.

در ادامه این مدلهای معماری اطلاعات را بازگو می کنیم.

ادامۀ مطلب…