معماری اطلاعات در طراحی سایت

مطلب آموزشی 3: معماری اطلاعات در طراحی سایت معماری اطلاعات در طراحی وب سایت ها ، معرفی تکنینک ها برای معماری اطلاعات: معماری اطلاعات یکی از مهمترین  و االبته پایه ای ترین بخش های راه اندازی یک وب سایت است

برنامه چیست؟

مطلب آموزشی 2: برنامه چیست؟ یک برنامه، دنباله اي از دستورات است که چگونگی انجام محاسبات را مشخص می کند. محاسبات می توانند از نوع ریاضی مانند حل دستگاه معادلات، به دست آوردن ریشه هاي یک چند جمله اي یا محاسبات نمادین

زبان های نشانه گذاری (Markup)

مطلب آموزشی 2: زبان های نشانه گذاری(Markup) همزمان با پیدایش وب، گروهی از زبان های نشانه گذاری نیز به منظور طراحی و تولید صفحات وب به وجود آمدند، به این دسته از زبان های طراحی وب زبان های نشانه گذاری (Markup

چند رسانه ای (Multimedia) در وب

مطلب آموزشی 1: چند رسانه ای (Multimedia) در وب اطلاعاتی که از طریق وب در اختیار کاربران قرار میگیرند، میتوانند شامل متن ساده، صوت، تصویر و فیلم باشد. نمایش صوت، تصویر و فیلم از نظر روانشناسی تأثیرات بسیار عمیق تری روی