Front-End

Front-end شامل تمام چیزهایی می شود که کاربر آنها را می بیند، شامل طراحی و زبان های برنامه نویسی مانند HTML و CSS می شود. شغل های متفاوت زیادی هستند که با Front-end در ارتباط هستند.

طراح وب می تواند کسی باشد که کارش با زبان های برنامه نویسی مانند HTML،CSS، و حتی گاهی Java Script،  پیاده سازی طرح هایی باشد که طراحان با استفاده از نرم افزار های طراحی، طراحی کرده اند.

از دیگر شغل هایی که به Front-end مربوط می شود می توان به طراح واسط کاربری اشاره کرد(UI designer) که در حقیقت یک طراح بصری می باشد که روی طراحی تمرکز دارد و معمولا هیچ کاری با پیاده سازی طرح ها ندارد، اما ممکن است HTML و CSS هم بلد باشد تا بتواند بهتر ایده های خود را با توسعه دهندگان ارتباط دهد.

یک توسعه دهنده و یا طراح Front-end می تواند سایت را بدون توسعه ی Back-end ایجاد کند. اما این سایت، سایتی ایستا خواهد بود. یک سایت ایستا، سایتی مانند سایت رستوران خواهد بود که فقط اطلاعات می دهد و هیچ اطلاعتی را نمی تواند در پایگاه داده ذخیره کند و تمام صفحات این سایت ها همیشه به یک حالت می مانند تا زمانی که دوباره طراحی شوند.

کارگاه Front-End یک کارگاه 8 روزه می باشد که:

در روزهای پنجشنبه از ساعت 13:30 الی 17در دانشگاه شهید بهشتی،

 در روزهای جمعه از ساعت 9 الی13 در دانشگاه تهران برگزار می گردد.

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript و JQuery

سر فصل های دوره Front-End به شرح زیر است: 

Story of the Web and Internet Size, Application Architectures, URL *

Anatomy, Request & Response Structure, HTTP Status Codes, Web
Apps and Why use them, HTML and CSS and JavaScript
responsibilities, Server Side responsibilities, HTML fundamentals,
Hypertext and Markup Definition, HTML Elements, WYSIWYG
Editors, Opening and Closing Tags in HTML , Anatomy of an HTML
element, Setup the development environment with WebStorm, Some
Basic HTML Tags (!DOCTYPE html head body title h1 h2 h3 h4 h5
h6 p)

Image Formats, Lossy vs. Lossless, Indexed vs. Direct *
Transparency, Index Transparency, Alpha Transparency, BMP vs.
GIF vs. JPEG vs. PNG-8 vs. PNG-24, Why we hate IE , Web Forms,
Forms Elements, Meaningless HTML Elements, Inline and Block
Elements, New HTML5 Tags, Common Attributes in HTML (id class
dir lang style title), Comments in HTML , Some useful characters
(  LRM RLM), meta tag names (keywords, description, revised,
author), using meta tag http-equiv attribute for redirects, Other
HTML tags and their corresponding attributes (br hr pre em strong
blockquote q code address img table tr td caption ul li ol a div span
form input textarea select option), Meaningless and deprecated
HTML Tags (center, b, i, u)

What is CSS, Applying CSS to HTML Files (inline internal external) *
CSS Syntax, Lengths in CSS (cm in mm pt % em px), Colors, Fonts,
CSS Selectors, CSS Box Model, Selectors Specificity, CSS
Comments, CSS properties (background font color direction letterspacing
word-spacing text-indent text-align text-decoration texttransform
text-shadow border border-collapse border padding
margin), Pseudo-classes (link visited hover active), CSS Dimentions
(height width max-height line-height max-height min-height maxwidth
min-width), CSS Scrollbars (visible hidden scroll), CSS
Animations & Easing Functions

CSS Visibility, CSS Rounded Corners (border-radius), CSS *
Positioning (relative absolute fixed), CSS Layers (z-index), CSS
Pseudo Elements (first-line first-letter before after), CSS @ Rules
(@import @charset @font-face !important), Layouts (HTML tables,
CSS float property, CSS flexbox, CSS framework, CSS grid) &
Methods in Responsive Web Design Principles, CSS Flexible Grid
and Media queries, Live Coding to build an HTML5 and CSS3
website with a responsive layout

Font-Awesome, Content Delivery Network (CDN), More Practices *
and Live Coding with HTML5 and CSS3

What is JavaScript, JavaScript Syntax, JS Values, JS Types, JS *
Operators, Infinity & NaN, Automatic Type Conversion in JS, JS
Equality, JS Short-circuiting, JS Local & Global Variables, JS
Program Structure, Comments in JS, Functions in JS, Scopes &
Nested Scopes in JS, JS Closure, JS Arrays, Object-Oriented
Programming with JS, The Class & Objects, Naming Conventions in
JS, JS WATs

JavaScript & The Browser, Document Object Model, Finding *
Elements with JS, Getting Information with JS, Updating Elements
with JS, Creating Elements with JS, Navigating DOM Tree with JS,
Changing Style with JS, JS Events, Adding & Remove JS Events,
Event Objects, Event Propagation in JS, Default Actions in JS,
Setting Timers with JS, Script Execution Timeline in JS, Browser
Object Model, jQuery Library, AJAX, How Single-Page Applications
Works, More Simple Practices and Live Coding with JS

Using Stack Overflow Effectively, A brief overview of UI Design *
Patterns, A brief overview of Semantic-UI & jQuery UI & Bootstrap &
Zurb Foundation & Materialize CSS & Material UI & Pure CSS &
Skeleton, Responsive Web Layouts with Semantic-UI Grid System

Firefox DevTools, Emmet Plug-ins, SASS Preprocessor, GIT Version
Control System

مدرس: مهندس سید محمد مسعود صدرنژاد

 

Back-End

Back-end یا Server side، به اینکه یک سایت چطور کار می کند، چطور بروزرسانی می شود و چگونه تغییر می کند مربوط می شود. Back-end تمام مواردی را شامل می شود که کاربر آنها را نمی بیند.

هدف توسعه ی Back-end، ایجاد وب سایتی پویا می باشد. وب سایت های پویا، سایت هایی هستند که قابلیت تغییر و بروزرسانی دارند. سایت هایی مانند Facebook و Google map پویا هستند.

یک وب سایت پویا، به پایگاه داده ای نیاز دارد که به درستی کار کند. تمامی اطلاعات پروفایل، عکس ها و .. در پایگاه داده ذخیره می شوند.

توسعه دهندگان وب با زبان های برنامه نویسی مانند PHP ، .NET و Python کار می کنند. کدی که آنها می نویسند با سرور در ارتباط است و به مرورگر می گوید که از چه چیزهایی در پایگاه داده استفاده کند.

کارگاه  Back-End شامل کارگاه 7 روزۀ برنامه نویسی سمت سرور(همراه با زبان برنامه نویسی پایتون و فریمورک جگو(django)) است که در روزهای پنجشنبه از ساعت 8 الی 12برگزار می شود.

* پیشنیاز شرکت در این دوره، آشنایی با زبان‌های HTML، CSS ، JS است.

سر فصل های دوره Back-End به شرح زیر است:

 • فلسفهٔ پایتون، تنظیم محیط برنامه‌نویسی، کنسول پایتون و محیط‌های یکپارچهٔ برنامه‌نویسی و نحو سادهٔ زبان پایتون
 • مفاهیم شرط، حلقه، انواع داده‌ها، سیکوعنس‌ها شامل استرینگ و لیست و تاپل و ساختمان‌های دادهٔ دیکشنری و ست در پایتون
 • مفاهیم تابع و ماژول و پکیج و pip و VirtualEnv در پایتون
 • مفاهیم شی‌گرایی در پایتون
 • مفاهیم برنامه‌نویسی سمت سرور
 • مفاهیم Common Gateway Interface
 • مفاهیم معماری اپلیکیشن‌های وب (Web Application Architucture)
 • معرفی فریمورک جنگو و نصب آن
 • سیستم‌های مدیریت دیتابیس (Database Management Systems) و مفاهیم ORM
 • مدل در جنگو
 • تمپلیت و view در جنگو
 • فرم‌ها در جنگو
 • ادمین جنگو
 • اعتبارسنجی و نشست کاری (Sessions & Authentication) در جنگو
 • مفاهیم Static Files و MiddleWare در جنگو
 • پیاده‌سازی کد ایجکس (AJAX) در جنگو
 • مفاهیم الگو (Pattern)
 • استفاده از class-based view در جنگو
 • کتابخانهٔ django-rest-framework
 • دیپلویمنت و استقرار پروژه‌های جنگو در محیط پروداکشن

مدرس: مهندس سید محمد مسعود صدرنژاد

 

کارگاه  Back-End شامل کارگاه 7 روزۀ برنامه نویسی سمت سرور(همراه با PHP و MYSQL) است که در روزهای پنجشنبه از ساعت 8 الی 12برگزار می شود.

* پیشنیاز شرکت در این دوره، آشنایی با زبان‌های HTML، CSS ، JS  است.

 • PHP
 • MYSQL 

سر فصل های دوره Back-End به شرح زیر است:

 • آشنایی با تاریخچه زبان برنامه نویسی PHP
 • تاریخچه زبان برنامه نویسی PHP
 • نصب XAMPP برای راه اندازی وب سرور محلی
 • نصب محیط توسعه (PHPStorm) برای توسعه برنامه های PHP
 • فراخوانی تابع phpinfo برای دریافت اطلاعات سرور و ماژول PHP در سرور
 • تنظیمات لازم برای اجرای برنامه در حالت Debug
 • انواع داده ها و متغییر ها و ثابت ها و Type Casting
 • متغییر های سراسری(Global) و ایستا (Static)
 • تعریف انواع عملگرها در PHP 7 و اولویت اجرای آنها
 • ساختار کنترل برنامه و عبارات شرطی در قالب مثال ها
 • ساختار کنترل برنامه و حلقه های تکرار در قالب مثال ها
 • آرایه ها و  رشته ها و توابع کاربردی آن
 • توابع و مقدمه ای بر برنامه نویسی ماژولار
 • Anonymous Function
 • ویژگی های جدید PHP 7 برای تعریف توابع
 • برنامه نویسی شی گرایی یا Object Orented Programming
 • مدیریت خطا ها در php  (Exception Management)
 • بررسی کلاس Exception
 • فرم های وب و مدیریت درخواست ها
 • مدیریت کوکی یا Cookie
 • مدیریت Session ها و Headers
 • کار با فایل ها و پوشه ها (کپی، انتقال و حذف فایل ها و ….)
 • مدیریت پایگاه داده با MySQL و phpMyAdmin
 • نحوه ارتباط php با MySQL
 • cURL در PHP
 • کتابخانه GD برای کارهای گرافیکی در PHP
 • ایجاد یک تصویرCAPTCHA
 • پروژه ایجاد یک سیستم  CMS با استفاده از PHP 7 و MySQL

مدرس: مهندس حسین  موسوی

 

 

 

 

 

 

 

نام کارگاه

طول دوره روز و ساعت شروع مجموع ساعات

طراحی وب

(Front-End)-شهید بهشتی 

دوماه

(8 جلسه)

پنجشنبه ها

13:30-17

98/4/27

28

طراحی وب

(Front-End)-دانشگاه تهران 

یک ماه و نیم

(7 جلسه)

جمعه ها

9-13

اعلام می گردد

28
طراحی وب

(Back-End)  

(PHP/MYSQL)

یک ماه و نیم

(7 جلسه)

پنجشنبه ها

8-12

98/4/20

28

 

         

poster
کارگاه طراحی وب
00:00
--
/
--

مدرس: مهندس سید محمد مسعود صدرنژاد

در صورت تمایل برای ثبت نام در کارگاه فرم زیر را پر کرده تا در اسرع وقت با شما تماس حاصل کنیم. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تماس 02122419401 تماس حاصل فرمائید و یا به کانال تلگرامی ما به آدرس chanteh_group  بپیوندید.