شیمی

رزومه شماره 1: :EDUCATION Master of Science/ Catalyst Chemistry/ Shahid Beheshti University Bachelor of Science/ Applied Chemistry/ Zanjan University :KNOWLEDGE EDUCATIONAL BACKGROUND ECHNICALT  Good level of English knowledge  Good level of computer knowledge: Office-Powerpoint-Word-Excell  Familiar with chemistry

آمار و کاربرد ها

رزومه شماره 1: سوابق علمي و آموزشي: كارشناسي/ آمار وکاربردها/  دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد/ آمار/ گرایش اقتصادی و اجتماعی سوابق تحصيلي : دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی رتبه 70 کنکور کارشناسی ارشد در رشته آمار اقتصادی- اجتماعی 94

ریاضی

رزومه شماره 1: سوابق تحصیلی: کارشناسی/ ریاضی کاربردی/ دانشگاه آزاد واحد همدان کارشناسی ارشد/ آمار ریاضی/ دانشگاه شهید بهشتی  دارای مقاله مهارتها: مهارتهای نرم افزاری: تسلط کاهل بر نرم افزار آماری R آشنایی با نرم افزار آماری SPSS آشنایی با

مدیریت

رزومه شماره 1: اطلاعات شغلی: در حال تحصیل هستم و به دنبال کار میگردم فقط استان محل سکونت اطلاعات تحصیلی: کارشناسی ارشد/ مدیریت/دانشگاه شهید بهشتی/ معدل: 17/05 زبانهای خارجی: انگلیسی (متوسط) اردو (متوسط) مهارتها: ICDL (متوسط) آشنایی با نرم افزار

مهندسی برق

رزومه شماره 1: تحصیلات: کارشناسی ارشد برق/ گرایش کنترل/ دانشگاه شهید بهشتی/ معدل 16.74 کارشناسی برق/ گرایش کنترل/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/ معدل 15.49 / سوابق آموزشی پژوهشی: دستیار آموزشی درس کنترل غیر خطی در دوره کارشناسی ارشد تدریس

بیوتکنولوژی

رزومه شماره 1: سوابق آموزشی پژوهشی: دوره اموزش انلاین کروماتوگرافی اموزش انلاین گرافن تدریس دروس تخصصی رشته ژنتیک ابزار و نرم افزار: دارای مدرک ICDL سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی/ گرایش نانوبیوتکنولوژی/ دانشگاه شهید بهشتی / معدل 19.17 کارشناسی زیست

زیست شناسی

رزومه شماره 1: سوابق آموزشی پژوهشی: دوره اموزش انلاین کروماتوگرافی اموزش انلاین گرافن تدریس دروس تخصصی رشته ژنتیک ابزار و نرم افزار: دارای مدرک ICDL سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی/ گرایش نانوبیوتکنولوژی/ دانشگاه شهید بهشتی / معدل 19.17 کارشناسی زیست

مهندسی شهرسازی

رزومه شماره 1: سوابق تحصیلی: – دانشجوی  کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی – دارای مدرک کارشناسی مهندسی شهرسازی سوابق حرفه ای: – کار آموزی در قسمت GIS / شهرداری منطقه 8 کرج/ اسفند سال 92 مهارت نرم افزاری: – AutoCAD -2D -3D _سطح